איטום נט
 

 
חישובים תרמיים בפרוייקטים.          פורטל פרטי בניין | תכנון פרטי בנייה אדריכלים | אוטוקאד | אדריכלות          קהילות B - פורום איטום | שיקום מבנים | איטום וליקויי בניה | בידוד תרמי | בידוד אקוסטי | בנה ביתך          מערכות איטום תת-קרקעיות | מרתפים          אדריכלות ועיצוב פנים- 1Design          תערוכות עיצוב פנים ב"גלריות".          פלאנט בילדינג- דף הבית לעולם הבנייה, אדריכלות ועיצוב פנים.         
 


 

       

© פורטל איטום נט - כל הזכויות שמורות 2003-2011

 

ברוכים הבאים ל"פורטל איטום נט"

 

השימוש בפורטל "איטום נט" כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצד המבקרים והגולשים בפורטל לתנאים אלה.

 

הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 

לא ניתן להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה.

 

מבוא

 

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין "הנהלת פורטל איטום נט" (להלן "הנהלת הפורטל") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו.

 

תוכן ומידע המתפרסם בפורטל איטום נט.

 

פורטל איטום נט מכיל בתוכו, בין היתר, מצביעים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או למשאבים אחרים המצויים באינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת הפורטל או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות").

 

הנהלת פורטל איטום נט אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט.

 

הנהלת הפורטל מבהירה כי הקישורים אל הפורטל וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

 

הנהלת הפורטל אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים בפורטל, או באתרים אליהם הפורטל מפנה.

 

השימוש בתכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י הפורטל, או באתרים אליהם מפנה הפורטל, נעשית לפי שיקול דעתם של הגולשים ובאחריותם הבלעדית.

 

הנהלת הפורטל אינה מפקחת על המידע המועלה באתר על ידי המשתמשים בו, כמו כן אין הנהלת הפורטל אחראית לתגובות על המידע הנ"ל באינטרנט ובכל מדיום אחר. יחד עם זאת, הנהלת הפורטל רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים, וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

 

במסגרת מדיניות הפורטל, חל איסור מוחלט להשתמש במשאבי האתר (שירות מסרים אישיים, פורומים, כתבות, קישורים וכו') לצורך פרסום שלא בתיאום ושלא ברשות הנהלת הפורטל.

 

הגבלת אחריות

 

הנהלת הפורטל אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים המוצעים בפורטל ו/או אשר הגישה אליהם התאפשרה באמצעות הפורטל ואו באמצעות הקישורים.

 

הנהלת הפורטל אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך הפורטל.

 

השימוש בפורטל איטום נט נעשה על פי שיקול דעתם ובאחריותם הבלעדית של המשתמשים.

 

המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת הפורטל שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש בפורטל.

 

הנהלת הפורטל אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הפורטל או מפני נזקים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת הפורטל או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת הפורטל אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם למשתמש עקב תקלה כאמור.

 

השימוש בפורטל נעשה על פי שיקול דעתם ובאחריותם הבלעדית של המשתמשים והמשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת הפורטל שעשויות לנבוע מהשימוש באתר.

 

שינויים באתר והפסקות שירות

 

הנהלת הפורטל שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים בפורטל וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים בפורטל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

 

שימוש במידע לצורך שיפור האתר

 

הנהלת הפורטל רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש הפורטל, לרבות איסוף נתונים, דוא"ל, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו,בתכניו, שליחת מסרים אישיים ו/או ניוזלטרים לציבור המבקרים. 

 

שינוי תנאי השימוש

 

הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי .

 

תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

 

זכויות יוצרים

 

כל הדפים המצויים בפורטל הם רכושה של הנהלת הפורטל.

 

אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת הפורטל.

 

זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת בפורטל הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת פורטל איטום נט.

 

אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת הפורטל בכתב ומראש.

 

שימוש בעוגיות (Cookies)

 

הפורטל משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שדפדפן המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. העוגיות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

 

ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לוותר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלקים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן.

 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות חוסכות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

 

כללי השימוש בפורומים ומערכת המסרים

 

מערכת הפורומים של הפורטל היא מקום מפגש לגולשים המיועד להיות במה להחלפת דעות ולהחלפת מידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים.

 

הפורום חופשי למשתמשים ומאפשר לכל אחד להביע את עמדותיו ולתת ביטוי חופשי לדעותיו ללא כל צנזורה. יחד עם זאת, כנהוג בקבוצות דיון בעולם, כדי למנוע פגיעה במשתתפים ובפעילות הסדירה של הפורום להלן מספר כללים והגבלות שנועדו להסדרת העניין:

 

 • הגולש מתחייב שהתכנים שהנו מעלה לאתר באמצעים המתאימים לכך כגון בפורומים, טפסים, צ'טים וכ"ו, הנם בהתאם לכל דין, ללא הפרת זכויות יוצרים, ללא הפרת זכותם המוסרית של אחרים ללא הפרת צו איסור פרסום, ללא לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות .
 • אין להשתמש בפורום בביטויים מעליבים גסים, או בוטים.
 • אין לגרום בכל דרך שהיא לפגיעה ולשיבוש בפעילות הפורום.
 • אין לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור או בפרט כלשהו ובשמם הטוב.
 • אין להעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש מן המערכת.
 • הינך מודע/ת ומסכים/מה שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או לפרסם כל פעילות מסחרית ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהאתר וללא קביעת התמורה הכספית והמיקום לכך והיה תופר הוראה זו אזי הנהלת הפורטל תהיה זכאית אוטומטית וללא צורך בהוכחת נזק לפיצוי מוסכם בסך 25.000 ש"ח וכן בנוסף לכל תביעה כספית ו/או נזיקית נגד המפרסם ו/או שולחו ו/או מי מטעמו.
 • אין לפרסם בפורומים כל מידע, ידיעה, ניסוח, יצירה, פרטים או נתונים שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך - או כל סימן מסחרי, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך - אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.
 • אין למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.

 

בכל מקרה הנהלת האתר מבהירה:

 

 • כל המפרסם מידע או ידיעה בפורום, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים.
 • המערכת לא תשא באחריות לכל נזק, אובדן או תקלה שייגרמו כתוצאה ממידע שיתפרסם באחד הפורומים והאחריות בעניין זה תחול על מפרסם הידיעה בלבד.
 • המערכת אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על התכנים המועלים בפורומים, והאחריות כולה תחול על המשתמשים.
 •  המערכת אינה אחראית לתוכן ההודעות המתפרסמות בפורום והן מבטאות את דעת כותביהן בלבד.
 • המערכת רשאית לפי שיקול דעתה, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינן עומדות בתנאי התקנון, וכן רשאית להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי התקנון בשימוש בפורומים.
 • מערכת הפורטל תעשה ככל יכולתה לשמור את המידע המועבר בפורומים אולם בשום אופן לא תהיה אחראית לשלמותו וזמינותו.
 • המערכת רשאית למחוק כל הודעה שתימצא שלא עונה על תנאי שימוש אלה.

שמירת פרטיות

 

כדי להירשם בפורטל יש למסור מספר פרטים אשר יירשמו במאגר הנתונים. נתונים אלה דרושים על מנת לשייך את הנרשם לאתר המבוקש וכדי לשפר ולהעשיר בעתיד את שירותי האתר.

 

הנתונים שימולאו בעת הרישום יישמרו במאגר הנתונים של האתר.

 

הנהלת הפורטל רשאית לשלוח לנרשמים בדואר אלקטרוני מידע מסוגים שונים בעיקר לצורך עדכונים וחידושים, לרבות מסרים אישיים ו/או קבוצתיים ו/או ניוזלטרים בעיתוי שייקבע ע"י הנהלת המערכת.

 

במידה והנרשמים ו/או המבקרים ימצאו לנכון לא לקבלם, הינם רשאים בכל עת לשלוח טופס משוב להנהלת המערכת והמערכת תדאג להסירם מרשימות התפוצה כמובהר.

 

בשום מקרה לא יועברו ו/או יימכרו נתוני הנרשם לגורם שלישי אלא אם כן יוצג צו שיפוטי המורה להנהלת הפורטל לעשות זאת. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 - הינכם זכאים לעיין בעצמכם במידע שהצטבר עליכם במאגר הנתונים. כמו כן הינכם רשאים לבקש לתקן ו/או למחוק את כל הנתונים מהמאגר.

 

הנהלת הפורטל רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת הפורטל.

 

כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם בפורטל ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.

 

פורטל איטום נט שומר לעצמו את הזכות לעשות מעת לעת שינויים בתקנון זה ועל הגולש חלה האחריות לעיין בו כל פעם מחדש בטרם יגלוש וישתמש בפורטל ואו בתכניו ואו בפורום ואו בכל מידע אחר שנוסף ואו יתווסף לפורטל.

 

בכל מקרה, המשתמש ואו המבקר בפורטל איטום נט, פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של הפורטל מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית ואין ולא תהיה למי מהגולשים עילה לתביעה כל שהיא.

 

הצהרה

 

אנו מצהירים בזאת כי קראנו את תנאי השימוש בפורטל איטום נט ואת תנאי התקנון  ומסכימים בזאת לתנאי שימוש אלו.

 

כל תביעה כנגד איטום נט, תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש  בפורטל איטום נט והנובע מהם, היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה.

 

גלישה מהנה ותודה על הצטרפותכם,

 

הנהלת פורטל איטום נט.

 

 

© פורטל איטום נט - כל הזכויות שמורות 2003-2011 

 


ס. דניאל - מומחה ויועץ איטום, בידוד תרמי ואקוסטי, שיקום ושימור מבנים, ביקורת מבנים ומערכות גמר בבנייה.


קו פתוח לשאלות ולתמיכה מקצועית
בשעות הערב,משרד:077-7033227


ספריית איטום נט
בנייה ירוקה,אקוסטיקה,בידוד תרמי,מערכות איטום,בידוד אקוסטי...


שיפוצים-מידע על שיפוץ, בעיות איטום, בידוד, קבלני שיפוצים, התאחדות קבלני השיפוצים בישראל ועוד


פורום איטום ושיקום מבנים,בידוד תרמי,איטום מבנים ודירות מגורים,תכנון מערכות איטום, בדק בית...


בידוד אקוסטי, בדק בית, תכנון וביצוע מערכות בידוד...


אדריכלות, עיצוב, בנייה, שיפוצים, איטום, בנייה ירוקה, פרטי בניין, מחירון איטום ועוד


חישובים תרמיים - תקן 1045, 1004, 5281, 5282, נספחים אקוסטיים
קהילות B-פורום איטום,שיקום מבנים


כתבות
איטום,בידוד תרמי | אקוסטי, חידושים טכנולוגיים
שאלות ותשובות
איטום,בידוד אקוסטי,בידוד תרמי
מפרטי איטום
מפרטי איטום ושיקום, בידוד, מוצרי איטום
תקנים
בנייה, איטום, בידוד תרמי ואקוסטי
קבלני איטום
איטום גגות,איטום מרפסות,איטום קירות,איטום מקלחות
פרטי בניין - איטום
לקט מובחר של פרטי בניין אדריכלייםהנהלת המערכת: ס. דניאל 050-7652117, 077-7033227 דוא"ל: sofird@zahav.net.il
איטום-נט - מרכז המידע המקצועי לאיטום בידוד תרמי, בידוד אקוסטי ומערכות גמר בבנייה


תנאי שימוש באתר: © פורטל איטום נט - כל הזכויות שמורות 2003-2010 |